Razem uczyńmy więcej dla Chrystusa!

Wiele naszych inicjatyw w zakonie jezuitów potrzebuje wsparcia duchowego, ludzkiego i finansowego. Nie jest to sytuacja nowa. Towarzystwo Jezusowe zawsze starało się pozyskać i współpracowało z dobroczyńcami wspierającymi prowadzone i rozwijane dzieła zakonne. Począwszy od naszego założyciela św. Ignacego z Loyoli, w czasie swojej prawie 500-letniej działalności, tylko dzięki współpracownikom i dobroczyńcom udało się jezuitom uczynić tak wiele dobrego, udało się zmienić świat, udało się pomóc wielu ludziom odnaleźć Chrystusa.

Formy wsparcia i pomocy

Formy wsparcia i pomocy

 

Jeśli chcesz pomóc lub regularnie pomagać jezuitom to prosimy o pomoc naszym dziełom jezuickim prowadzonym w Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego w centralnej i północnej Polsce (aby wspierać dzieła jezuitów z Prowincji Polski Południowej odwiedź tę stronę):

» Prosimy o wsparcie modlitwą. Wiele spraw można wesprzeć modlitwą do Boga, do Wspomożycielki, do świętych patronów i Aniołów. Można podać nam adres do korespondencji pocztowej i e-mailowej, a wtedy będziemy wysyłać informacje w jakich szczególnych intencjach za nasze dzieła prosimy o modlitwę i będziemy informować o rozwijaniu się tych dzieł.

» Prosimy o wspieranie nas swoim doświadczeniem i czasem, radą i umiejętnościami. Prosimy o zgłaszanie się w czym możecie nam pomóc, prosimy o zgłaszanie się wolontariuszy. Mamy placówki i dzieła w wielu miejscach w Polsce i wszędzie rozwijamy współpracę z osobami świeckimi.

» Prosimy o wsparcie materialne, które pozwala na ewangelizowanie więcej i dalej i pozwala otoczyć duszpasterską opieką więcej osób:

»» Prosimy o pamiętanie o nas przy wypełnianiu swojego PIT za rok 2015 i przekazanie 1% na OPP - FUNDACJA MAGIS, numer KRS: 0000231822 (szczegóły na stronie http://www.fundacjamagis.org.pl/ ). Można dopisać na jakie dzieło lub miejsce przeznaczona jest dotacja-odpis podatkowy. 

Subscribe to razem.jezuici.pl RSS